23 ian. 2008

Din istoria meteorologiei...Analele Institutului Meteorologic al României, TOM. VI, 1890

O menţiune cu totul specială merită oragiul care a avut loc la Bucureşti, în séra de 12 Iunie, de óre ce s'a vĕzut în oraş un trăsnet globular. Buletinul de furtună, întocmit la Filaret, în acea zi, coprinde următoarele indicaţiunĭ :
«Tunetul s'a auzit de la 9 ore 15 minute séra , timp local, şi a ţinut nóptea târziŭ. Intensitatea tunetelor a fost forte tare. La 10 ore trăsnet. Plóia a durat de la 9 ore 15 minute până a doua zi diminéţa la ora 1 oră 10 minute: ea a avut o intensitate torenţială de la 9 ore 15 minute până la 10 ore 40 minute, dând o cantitate de 42 milimetri de apă. Oragiul vine de la Sud şi merge spre Nord. În tot timpul vêntul a fost slab de la Vest».

Buletinul mai conţine următoarele observaţiunĭ :

«Spre séră, cerul acoperit cu norĭ de plóe. La 9 ore 15 minute s’a auzit, tare, la S, primul tunet. Acesta a fost urmat de tunete şi fulgere fórte dese şi tarĭ. Plóia, care a debutat odată cu primul fulger, a durat tótă nóptea cu o mică întrerupere, de la 10 ore 11 minute pánă la 11 ore 30 minute. La orele 10 s’a auzit un tunet fórte tare, la zenit. De sigur că a trăsnit în apropiere».

În legătură cu acest «tunet forte tare» găsim în Voinţa Naţională, de la 15 Iunie 1892, şi în l’ Indépendance Roumaine, de la 16, relaţiunile care urméază:

Voinţa scrie:

«Alaltă-seară, pe la orele 10, după o detunătură de trăsnet, a picat, în Strada Clemenţei pe trotuarul caselor Surorilor de Caritate, (1) douĕ globuri fulminante. Acest fenomen se întâmplă fórte rar şi de aceia mult timp a fost îndoială. (2) Globurile de o lumină roşiatică, ca un fer bine ars, aŭ căzut, unul după altul, uşor, lin, şi s’aŭ invértit câte-va secunde fără nicĭ un sgomot, apoĭ s’a spart cu zgomot aruncând fâşii de lumină albastră şi aŭ dispărut fără nici o urmă. Diametrul lor nu trecea de 10 pâna la 15 centrimetri şi aceasta esplică pentru ce esplozia lor nu a cauzat nicĭ o stricăciune caselor Surorilor de Caritate».

L’Indépendance povesteşte :

«În timpul grósnicului oragiŭ de Duminică s’a produs, la Bucureşti, un fenomen meteorologic tot atât de rar ca şi curios : voim a vorbi de globul fulminant, care a fost zărit succesiv, şi în câte-va secunde, în strada Clemenţei, în strada Icóneĭ şi în strada Colteĭ. Superióra Surorilor de Caritate a fost cea d’întâĭ ca a vĕzut globul de foc la înălţimea ferestreĭ sale. După dânsa, el avea un diametru de 30 centrimetri; în acelaş moment Dómna Cantacuzino, soţia confratelui nostru de la Voinţa, l’a vĕzut în strada Icóna, atât de aproape de dénsa în cât ‘şi perdu vederea în timp de o jumĕtate de oră; în fine douĕ femeĭ care se adăpostiaŭ sub un gang din strada Colţei, aŭ vĕzut globul căzênd la câţĭ-va paşĭ de refugiul lor şi dispărând întru'un canal unde s'a stins».

___________________________

(1) În locul de unde începe strada Colţeĭ.

(2) Sunt învăţaţĭ carĭ, şi astă-zi, nu sunt convinşi de esistenţa acestor globurĭ. Ştefan Hepites.
2 comentarii:

Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.
Anonim spunea...

wheeliecy xaikalitag suivylalalums [url=http://usillumaror.com]iziananatt[/url] Fierypepavy http://gussannghor.com Preflagireeme